Nytt resirkuleringsanlegg og utvida panteordning i Noreg

foto