Motvind Nordvest ber regjeringa stoppe vindkraftutbygging

foto