– Kommunen har ikkje betalt husleige på 30 år

foto