– Kommunane får nye oppgåver i ein kontinuerleg prosess utan at det fylgjer ei einaste krone med.

foto