Urke, som er frå Ulsteinvik, går dermed vidare til Norgesmeisterskapen seinare i år. Ho er til dagleg heiltidsstudent ved Høgskulen i Akershus der ho utdannar seg som lærar i formgjevingsfag.