I Sande kommune var det ved utgangen av januar berre 17 ledige. Dette utgjer 1,3 prosent av arbeidsstyrken. I Ulstein er det 52 ledige (1,5 %), Herøy 75 (1,8%), Vanylven 37 (2,1%) og Hareid 49 ledige (2,2 %). I Møre og Romsdal var det 2.347 personar utan arbeid ved utgangen av januar, noko som svarar til 1,9 prosent av arbeidsstyrken. Dette er ein nedgang på 32 prosent i høve til i same tid i fjor. Men ein auke på 21,3 prosent i høve til desember.