Politiet melder at framgangsmåten var at nokre av dei oppheldt butikk-personalet medan dei andre stal. Det ligg ikkje føre signalement på personane – heller ikkje på bilar dei kan ha brukt. Politiet vil sjå tjuveriraidet i samanheng med eventuelle andre hendingar med same mønster.