Om lag klokka 8.15 fredag morgon 9. august kom eit veldig grågåstrekk inn over Hareidlandet.

Ei oppteljing viste at tilsaman 300 fuglar var på veg sørover, fordelt på ein hovudflokk med ein liten etterslepande flokk, som delvis flaug inne i hovudflokk-V-en.

Fuglane kom inn over Hareid og flaug rett sørover - d.v.s. inn Snipsøyrdalen.

Eit sikkert haustteikn.