I fylgje nettsidene til Ulstein kommune opplever har innbyggjarane i kommunen auka med 42 personar i løpet av siste kvartal og før helga vart det markert at kommunen passerte 8000 innbyggjarar tidlegare i år.

Tala frå SSB syner at i Hareid kommune har det vore ein liten nedgang i folketalet siste kvartal og tre færre innbyggjarar.

I tillegg til Ulstein har også Herøy ni fleire innbyggjarar siste kvartal, medan Ørsta aukar med 36.

Saman med Hareid har Sande ein nedgang på to innbyggjarar, Vanylven har ni færre enn i førre kvartal, medan Volda har den største nedgangen med 24.

Folketal 1. juli 2013:

Vanylven: 3309Sande: 2621Herøy: 8868Ulstein: 8016Hareid: 5064Volda: 8803Ørsta: 10512