I august og oktober var skjenkekontrollørar på kontroll med Den gamle Nabo i Ulsteinvik. Dei observert fleire brot på alkohollova.

Det oppheldt seg personar openbart påverka av rusmiddel i lokala utan at dei vart vist bort. Det var også tilfelle der personar som var vist bort kom tilbake seinare på kvelden/natta og fekk servering. Vidare avdekte rapportane at alkoholhaldig drikke vart teke ut av skjenkeområdet, og brot på reklameforbodet.

Kommunen ser alvorleg på brota. Etter gjeldande rusmiddelpolitiske handlingsplan kjem utvalet fram til ei inndraging på 9 veker. Vedtaket i levekårsutvalet var samrøystes.

Dagleg leiar har klaga

Dagleg leiar Øzgur Mazlum har klaga på vedtaket.

– Eg vil uansett ha ope ut året. Eg har sett ein advokat på saka, seier Mazlum og meiner det er fleire feil i rapporten. Mellom anna blir det hevda at ein person har kjøpt ein sekspakning med boksøl, noko han ikkje sel. Om kommunen skal straffe han må dei gjere det på eit tid av året det utestaden lir minst mogleg økonomisk tap, meiner han.