Vegvesenet melder om manuell dirigering på kveld- og nattestid vekedagane denne veka i Eiksundtunnelen. Grunnen er vedlikehaldsarbeid.

Utrykningskøyretøy kan passere.