LINK Søre Sunnmøre mottak har fått 10 000 kroner frå Møre og Romsdal fylke. Pengane skal gå til førebyggjande arbeid retta mot kvinner og integrering.