Om lag klokka 22.15 rykkte alle naudetatar ut til eit branntilløp i ei leiligheit på Dimnøya i nærleiken av krysset ved Spar Straumane.

Vikebladet Vestposten sin mann på staden fortel at det ikkje er snakk om dramatikk, men at brannvesenet arbeider med utlufting.

Vikebladet Vestposten kjem attende med meir.