Sunnmøre politidistrikt har sikta ei ungkvinne på Søre Sunnmøre for å ha medverka til at ein 18 år gammal mann tok sitteige liv. Mannen som døydde var heimehøyrande på Austlandet og vart funnen dødav politiet heime hos kvinna laurdag 24. august 2013.

Politiet har utført tekniske undersøkingarpå åstaden og arbeider no vidare med å etterforske saka ved avhøyr, gjennomgangog analyse av telefonar, datamaskin og anna beslaglagt materiale.

Politiet har grunn til å tru at mannendøydde av forgifting. Det er utført rettsmedisinsk obduksjon av mannen,politiet har førebels ikkje mottatt resultatet frå denne.  Den sikta kvinna er innlagd på sjukehus, men har gjeve forklaring til politiet.

Politiet ynskjer på dette tidspunkt ikkje ågi nærmare opplysningar om saka av omsyn til den vidare etteforskinga.