– Kva vil kommunen gjere for å få reinska opp i alle grøftene, rydde vegetasjonen og bergknausar og slik sikre trygg ferdsel langs stranda?

foto