Foto: Marek Ślusarczyk / wikimedia commons

Ruth og Per reiser verda rundt med båt, fly, buss og tog

- Så lenge du er frisk, er alder inga hindring, seier Ruth Flø. Både ho og mannen Per Flø blir 78 år i år, men trålar verda rundt. I fjor stod blant anna ein interrail-tur ned gjennom Europa og eit tremånaders cruise til Brasil på programmet