Foto: RALPH ORLOWSKI NPK / NTB Tema

Mange sære måtar å feire påska på

Dynking, rising, narring og tønnesparking. Ritane og tradisjonane knytt til påska har nedfelt seg i nokre besynderlege aktivitetar.