Så mykje får kommunane for å hjelpe nyetablerarar

foto