foto
ANBEFALING: Ruben (t.v.) og Jørgen er ferdige som lærlinger om cirka to år. De forteller at de trives veldig godt og de anbefaler andre å gå en yrkesfagligretning på videregående. Foto: Katrine Silseth Naas

– Har ikke hatt en dårlig dag siden jeg startet