Måndag tok vegvesenet til med å legge nye og større rør under riksvegen på Hareidseidet. Det er den såkalla "Dyftebrua" ved innkøyrsla til gamlegrusvegen som no får ei oppjustering. Ein må pårekne litt venting - sidan det er trafikk i berre ei av køyrebanene. Området her har avrenning til Riseelva.