Også i år samlar Ulstein frivilligsentral inn gåver til borna på asylmottaket i Ulsteinvik.

Ved asylmotaket i Ulsteinvik er det i dag 64 born i alderen 0 – 16 år, frå meir enn 10 forskjellige land.

– Eg vil oppmode til å kjøpe ei gåve eller eventuelt gje pengar slik at ein kan kjøpe gåve. Gåvene blir delte ut på ein julefest som  asylmotaket skipar til 12.  desember. Dette har blitt ein fin tradisjon, og borna har tidligare år sett veldig stor pris på dette, og det er ein fin måte å få born og foreldre til å kjenne seg velkommen på i Ulsteinvik, seier Inger Anne Dimmen på Frivilligsentralen.

Gåvene kan leverast på Frivilligsentralen eller på servicetorget på Rådhuset fram til 6. desember.