Teknisk utval i Ulstein kommune har samrøystes vedteke at kommunale vegar i Ulsteinvik sentrum skal vere 40 km/timen.

Teknisk etat skal gjennomføre skiltinga. Den nye fartsgrensa gjeld frå den dagen skiltinga er gjennomført og melding om dette er sendt til politiet.