Medan valnemnda må finne seg i ein liten reduksjon, etter framlegg frå Arnulf Goksøyr.

Honorarsatsane er dermed slik:

STYRE:

Leiar: Gunnar Gjørtz kr. 136.500 per år.

Styremedlemer: Kjell Arne Austad, Ann Magritt Bjåstad og Mathias Hogne Gjerde kr. 86.000 per år.

Varafolk til styret: Bente Reklev, Lena Nordal Vedeld og Knut Kleiven kr. 6.200 per møte.

VALNEMND:

Leiar: Lars Erling Hovlid Bjåstad kr. 6.000 per møte.

Medlemer: Ingrid Opedal og Svein Rune Smådal kr. 4.000 per møte.