Hareid kommune har gitt Hjørungavåg Idrettslag løyve til å reise ein idrettshall på grusbana ved Jomsvoll.

Ansvarleg søkjar er Conplan, medan Rise Bygg skal stå føre det bygningsmessige.

Hallen får eit bruttoareal på 1913 kvm.