Kompetansesenteret er Ulstein kommune sitt vaksenopplæringssenter, men har og andre funksjonar.

Arbeidsområda er i dag:

  • Grunnskule og spesialundervisning for vaksne

  • Norsk og samfunnsfag for innvandrarar

  • Spesialpedagogiske hjelpetiltak på førskuleområdet

  • Sansesenter/ Snoezelen

  • Logopedi

  • Flyktningteneste

Feiring torsdag

Ulstein kompetansesenter feirar seg sjølve med open dag i ettermiddag. Dei har invitert ordførar, rådmann, tidlegare lærarar og andre vaksenopplæringssenter. Men alle er velkomne!

Der blir høve til å kjøpe seg mat, det blir lynkurs i italiensk, thai og polsk, høve til å prøve ulike læremiddel og metodar og det blir sjølvsagt kultur.