Oddvar Gjerde (Senterpartiet) og Magne Gurskevik (Arbeidarpartiet) fekk med seg teknisk utval i Ulstein kommune på å rå kommunestyret til å auke fellingsavgifta for hjort.

Fellingsavgifta for hjort blir sett til kr 220,- pr. felte kalv og kr 350,- pr. felte vaksne dyr frå og med 2013.

Dette blir gjort for å styrke økonomien til viltforvaltninga i kommunen.