Vegtrafikksentralen til Statens vegvesen melder at Eiksundtunnelen er stengt grunna bilberging.

Klokka tolv fekk Vikebladet Vestposten tips om at redningsbil kom til staden.

Vegtrafikksentralen melder klokka 12.12 at tunnelen er open for trafikk.