Tvingar innandørs skibakke seg fram på Sunnmøre?

foto