– Spriket mellom gjeld og inntekt hadde vore stort, også utan Kleven-konkursen og pandemien

foto