Folkemøtet blir måndag 27. august på kveldstid. På formannskapsmøtet vart det sagt at eit folkemøte ikkje er med på å trenere saka, men skal vere for at politikarar og administrasjon skal få høyre meininga til folk. Saka skal gå sin gang, med høyringsfrist 30. august.