Til saman er det 28 innslag/grupper som har meldt seg. Sjølv om mønstringa er for ungdomar både frå Ulstein og Hareid, er det ei stor overvekt av ungdomar frå Ulstein som til no har meldt seg på. Innslaga spenner frå blyantteikning, via dans til redesign av vesker. Påmeldingsfristen er 24. januar.