Dei ønskte å nytte steinen som ligg i fjøra sør for moloen. Men dette har ikkje blitt gjennomført, for Feriesenteret fekk lyst å gjere meir. Dei søkjer no Ulstein kommune om å flytte delar av moloen 5 meter mot sør i midtre delen. Dei ønskjer å mudre hamna så ho får same djupne som då ho vart laga. Søknaden gjeld òg å få bruke ein del av steinen som ligg i fjøra sør for søre molo. Flø Feriesenter ønskjer å gjennomføre tiltaket i slutten av mars, då fjøra er på det største.