Hareid-Sulesund var innstilt på grunn av straumstans