Søndag tek hjortejakta til i Noreg og med meir enn 50.000 fellingsløyver totalt på hjort i løpet av året, er perioden frå 1. september til 23. desember eit av årets høgdepunkt for mange.

Under hjorteteljingane tidlegare i år vart det registrert svært få hjort under den første teljinga på Søre Sunnmøre, men under den andre teljinga vart det sett meir hjort enn sidan 1998. Totalt vart 3755 dyr registrert under andreteljinga på Søre Sunnmøre.

Landbrukssjefen ved Søre Sunnmøre landbrukskontor, Anne Kathrine Løberg, fortel at dei fleste valda opererer utifrå ein treårig bestandsplan og at det stort sett vil vere temmeleg like tal frå år til år, men at det er rom for noko sjonglering i løpet av dei treårige periodane.

Tal frå Hjorteviltregisteret syner at det er tildelt eit dyr meir i Ulstein, frå 139 til 140, to dyr meir i Hareid, frå 160 til 162 og 30 dyr meir i Herøy, frå 98 til 128.

Ser ein på nokre av dei andre omliggande kommunar har Ørsta kommune ei tildeling på 1172 dyr, noko som er ein liten nedgang frå tala registrert i Hjorteviltregisteret for 2012, då det var gitt løyve for 1222 dyr.

I Volda er det tildelt 604 dyr i år, som er ein brukbar oppgang frå 2012 då tildelinga var 586.

Roger Nedreklepp i Volda kommune fortel at han er spent på å sjå kor mange dyr som blir skotne, sidan berre 379 av dei 586 dyra som vart tildelt i fjor vart felt.

Tildelte dyr i Ulstein i 2013:

Totalt 140

Flø 41

Ulstein/Skeide 17

Vik/Hofset 4

Ringstaddal 26

Garnes 5

Hasund/Strandabø 6

Dimnøya 14

Garshol/Botnen 4

Eiksund 20

Osnes 3

Tildelt og felt i Ulstein 2012:

Totalt 139 80

Flø 41 31

Ulstein/Skeide 16 1

Vik/Hofset 4 2

Ringstaddal 26 21

Garnes 5 0

Hasund/Strandabø 6 2

Dimnøya 14 14

Garshol/Botnen 4 0

Eiksund 20 9

Osnes 3 0

Tildelte dyr i Hareid i 2013:

Totalt 162

Hareidsdalen 60

Hjørungavåg 50

SKAU 25

Nakkane 23

Håbakk 1

Hovledet 3

Tildelt og felt i Hareid 2012:

Totalt 160 134

Hareidsdalen 60 46

Hjørungavåg 50 48

SKAU 23 20

Nakkane 23 20

Håbakk 1 0

Hovledet 3 0

Tildelt i Herøy i 2013:

Totalt 128

Raudvik/Kleppe 5

Gurskøya Nordvest 30

Indre Herøy Storvald 41

Ytre Herøy 52

Tildelt og felt i Herøy i 2012:

Totalt 98 84

Raudvik/Kleppe 5 5

Gurskøya NV 0 18

Indre Herøy 41 25

Ytre Herøy 52 36