@br-txt notis.u.innrykk:Leiaren for styret i Ulstein Eigedomsselskap KF har til no fått same møtegodtgjersle som andre leiarar for hovudutvala i Ulstein kommune. @br-txt notis.m.innrykk:Men no er det endra struktur i dei kommunale utvala, og leiarane får ulike honorar. Då kommunestyret vedtok kva dei ulike utvalsleiarane skulle få, vedtok dei ikkje noko konkret for kva styreleiaren i UEKF skulle få. Difor ber dagleg leiar i UEKF om at kommunestyret kan gjere slikt vedtak no.