Covid-19 er ikkje lenger karakterisert som ein allmennfarleg smittsam sjukdom