Ber politikarane løyve pengar til dansesalen

foto