UDI tilrår å planleggje for 60.000 ukrainske flyktningar

foto