Volda sjukehus førebur seg på å opne opp igjen

foto