Dette tente og skatta dei folkevalde og øvste administrativt tilsette i Hareid og Ulstein

foto