- Aksjonen kom i stand etter politiets målretta innsats mot narkotikamiljøet, seier politiadvokat Inger Myklebust Ferstad i ei pressemelding. Ho opplyser at dei fem som blei pågripne var fire menn og ei kvinne, alle i starten på 20-åra. Fleire av dei pågripne er kjent av politiet frå før. Politiet har etterforska saka heile helga og utført omfattande avhøyr av dei pågripne. Dei fem pågripne er sikta for oppbevaring av narkotika eller medverknad til oppbevaring av narkotika. Fire av dei sikta er sett fri, medan det politiet meinar er hovudmannen sit enno fengsla. Politiet meinar at stoffet kom frå Austlands-området og var tenkt distribuert i Ålesunds-området. Gateverdi på over 700 000 kroner Sju kilo hasj har truleg ein gateverdi på over 700 000 kroner. En brukerdose er ca 0,5-0,7 gram og det totale beslaget kan utgjere over 10 000 brukerdoser. Aktiv kamp mot narkotika - Sunnmøre politidistrikt er ein pådrivar innan etterforsking av narkotikasaker og det skal vi fortsette med framover. Narkotikasaker har høg prioritet, seier politimeister Arne S. Karoliussen. - Eg er særdeles fornøgd med innsatsen til våre medarbeidarar i denne saka. Politiets målretta arbeid og dyktige polititenestemenn gav eit stort beslag. Det er resultat av godt politiarbeid og eit svært godt samarbeid mellom etterforsking og ordenstenesta i driftseining Sentrum, seier Karoliussen. Nest største beslag Fredag kveld aksjonerte politiet og kunne registrere eit narkotikabeslaget på sju kilo hasj. I tillegg til en mindre mengde kokain og eit større pengebeløp. Beslaget av sju kilo hasj er det nest største som er gjort på Sunnmøre. For tre å sidan gjorde politiet på Sunnmøre et beslag av ti kilo hasj. - Vi er svært fornøgd med storleiken på beslaget i denne narkotikasaka, opplyser Inger Myklebust Ferstad.