Husa tilsvarar grovt rekna investeringar på nærare 10 millionar kroner. Det gamle gardstunet vart tilrettelagt for gardsturisme for nokre år sidan. Når dei seks nye fritdishusa er på plass, har selskapet Skare Fritidshus 68 sengeplassar. Alle husa har nausttomt og eigne båtplassar, skriv Vestlandsnytt.