- Det nye med kvartalsrapporten for første kvartal 2016, viser korleis krisa er i ferd med å spreie seg til store deler av landet. Oslo og Akershus begynner å nærme seg dei negative marknadsutsiktene som bedriftene på Vestlandet har opplevd, seier NHO-president Tore Ulstein NHO.no

nho.no:

Bedriftsinvesteringane fall for tredje år på rad

Tore Ulstein peikar på at det ikkje blir omstilling og nye arbeidsplassar utan vekst i investeringane. Men bedriftsinvesteringane fall i fjor for tredje år på rad.