(NPK-NTB): Uvêret Dagmar i fjor førte åleine til erstatningsutbetalingar på 1,3 milliardar kroner, halvparten av utbetalingane totalt i 2011.

Herjingane til Dagmar førte til 19.773 skademeldingar, viser oppdaterte tal frå Finansnæringens fellesorganisasjon (FNO).

Oversikta viser at Møre og Romsdal er det fylket der det blei registrert flest skadar (9.573 meldingar), og den største samla erstatningssummen (661,3 millionar kroner)

– Naturskadeerstatningane for 2011 på heile 2,6 milliardar kroner er høgare enn vi har sett nokon gong tidlegare. Kalkulerte erstatningar er no oppjusterte med 300 millionar sidan forsikringsoppgjera blir ferdigstilte, seier kommunikasjonssjef Tonje Westby i FNO.

I heile fjor blei det registrert 32.808 skademeldingar. Møre og Romsdal det fylket som i heile fjor hadde flest skadar og høgst erstatningar, først og fremst på grunn av Dagmar.

Så langt i år er erstatningssummen oppe i 461 millionar kroner. Talet på skademeldingar er no 4.808. Medan storm var den største skadeårsaka i fjor, med heile 1,5 milliardar i kalkulerte erstatningar, er flaum den største skadeårsaka hittil i år, med erstatningar for 295 millionar kroner. Buskerud er elles det fylket med flest skadar og høgst samla erstatningssum hittil i år.

FNO trur klimaendringane vil bidra til at naturskadane aukar mykje i åra som kjem.

– Klimaendringane gjer at vi må førebyggja på kort og lang sikt, men vi må også tilpassa oss for den situasjonen vi er i. Då må vi mellom anna byggja betre og smartare, og tenkja fornuftig gjennom regelverket vårt, seier Westby.