Sidan laurdagskvelden har abonnentane vore utan vatn. Herøy Vasslag melder på nettsida si om at gravearbeidet er godt i gang og dei reknar med å ha skifta ut røyret i løpet av sundag ettermiddag.