Sunnmørsposten melder at forretningsfolk i Ørsta og Ørsta kommune "i forståing med AMFI-kjeda" planlegg bygging av 16.000 nye kvadratmeter kjøpesenter i Ørsta slik at samla areal vert over 30.000 kvadratmeter. Utbygginga blir å sjå i samanheng med det butikksenteret som alt er i sentrum. Planen er å starte utbygginga i 2011 og ha det nye senteet ferdig til handel i august 2012. Det er dei store butikk-kjedene som har varsla at dei må ha større plass dersom dei skal etablere seg i Ørsta.