Steile frontar ved innspurten til lønnsoppgjeret

foto