Hareid kommunestyre har bedt om å få seg førelagt ei sak på å innføre eigedomsselskap for området «kommunalbygg». Men rådmannen tilrår til formannskapsmøtet 10. juni å ikkje gå til det steget no. Han vil heller ta opp att saka når kommunen sin økonomi eller andre ting gjer det aktuelt.