Ein fersk analyse frå Transportøkonomisk Institutt (TØI) syner at Rovdefjordbrua er samfunnsøkonomisk lønsam, melder Vestlandsnytt.

- Og når Hafast kjem, vil brua bli endå meir lønsam, jublar styreleiar Magne Løvoll i Rovdefjordbrua AS. Selskapet arbeider for å få til ei flytebru frå Bjørlykkja og over til Gurskøya.

I analysen er det lagt inn som føresetnad at Sande Fastlandssamband Åram-Voksa-Kvamsøya blir bygt.

Rovdefjordbrua er del av prosjektet kystvegen Ålesund - Bergen.