Røde Kors Møre og Romsdal opplyser at det i dag (Påskeaftan)  blir om stor utfart i helie fylket.

- Vi har i dag fått innmeldt 14 skader i anlegg og i terreng, av desse har seks pasientar blitt overlevert til helsevesenet for videre oppfølging. Vi har i dag også hatt eit par transportoppdrag på førespurnad frå AMK-sentralen, opplyser Røde Kors Møre og Romsdal.

Skredfare 3 i heile fylket

Når det gjeld skredfaren er den sett til grad 3 i heile Møre og Romsdal. Dette inneber ei oppjustering for Nordmøre og Romsdal frå to til tre.